arhiva

Priručnik za početnike

Baza riba - Životni vijek: 0-5 godina

povratak na početnu stranicu baze riba

Anomalochromis thomasi

grupa: ciklidi
stanište: Afrika
temperatura: 24 - 27°C
zapremnina: 100 l
razina plivanja: sredina, dno
ponašanje: miroljubivo

Apistogramma cacatuoides

grupa: ciklidi
stanište: srednja Amerika
temperatura: 24 - 27°C
zapremnina: 100 l
razina plivanja: sve
ponašanje: agresivno

Apistogramma macmasteri

grupa: ciklidi
stanište: srednja Amerika
temperatura: 24 - 28°C
zapremnina: 60 l
razina plivanja: sve
ponašanje: miroljubivo

Apistogramma nijsseni

grupa: ciklidi
stanište: srednja Amerika
temperatura: 24 - 28°C
zapremnina: 80 l
razina plivanja: dno
ponašanje: miroljubivo

Apistogramma trifasciata

grupa: ciklidi
stanište: srednja Amerika
temperatura: 26 - 29°C
zapremnina: 110 l
razina plivanja: dno
ponašanje: miroljubivo

Apistogramma viejita

grupa: ciklidi
stanište: srednja Amerika
temperatura: 24 - 28°C
zapremnina: 80 l
razina plivanja: sredina
ponašanje: miroljubivo

Betta pugnax

grupa: dvodihalice
stanište: Azija
temperatura: 24 - 28°C
zapremnina: 50 l
razina plivanja: vrh
ponašanje: miroljubivo

Betta splendens

grupa: dvodihalice
stanište: Azija
temperatura: 23 - 30°C
zapremnina: 2 l
razina plivanja: vrh
ponašanje: miroljubivo

Botia kubotai

grupa: ciprinidi
stanište: Azija
temperatura: 24 - 28°C
zapremnina: 150 l
razina plivanja: dno
ponašanje: miroljubivo

Brochis splendens

grupa: somovi
stanište: Azija
temperatura: 22 - 28°C
zapremnina: 40 l
razina plivanja: dno
ponašanje: miroljubivo

web prijatelji

aquariss forum