arhiva

Priručnik za početnike

Priprema gnojiva

Autor teksta: gstaraz


akvarijska gnojiva za bilje

foto: aquariss.net

Kako pripremiti gnojiva jednom kada nabavimo potrebne kemikalije?

Potrebni Kemijski spojevi:


Kao primjer ću uzeti da imam tank sa 100 litara vode i koristit ću Aquatic Plants Fertilization Calculator.
KNO3 (Nitrati)

Akvarij ima 100 litara vode; gnojivo miješam sa 500 ml destilirane ili RO vode; i 10 ml zamješane otopine će mi povisiti Nitrate u tanku za 10 ppm.
Miješamo 81.5 grama KNO3 sa 500 ml destilirane ili RO vode.
U crvenom su označena polja koja moramo popuniti u Kalkulatoru, a u plavom koliko će 10 ml otopine dodati ppm-a NO3 u akvariju.

NitratiKH2PO4 (Fosfati)

Akvarij ima 100 litara vode; gnojivo miješam sa 500 ml destilirane ili RO vode; i 10ml zamješane otopine će mi povisiti Fosfate u tanku za 1 ppm.
Mješamo 7.2 grama KH2PO4 sa 500 ml destilirane ili RO vode.
U crvenom su označena polja koja moramo popuniti na Kalkulatoru a u plavom koliko će 10 ml otopine dodati ppm-a PO4 u akvariju.

NitratiK2SO4 (Kalij)

Akvarij ima 100 litara vode; gnojivo miješam sa 1000 ml destilirane ili RO vode; i 10 ml zamješane otopine će mi povisiti Kalij u tanku za 5 ppm.
Miješamo 102 grama K2SO4 sa 1000 ml destilirane ili RO vode.
U crvenom su označena polja koja moramo popuniti na Kalkulatoru, a u plavom koliko će 10 ml otopine dodati ppm-a Kalija u akvariju.

NitratiMgSO4 (Magnezij)

Akvarij ima 100 litara vode; gnojivo miješam sa 500 ml destilirane ili RO vode; i 10 ml zamješane otopine će mi povisiti Magnezij u tanku za 1 ppm.
Miješamo 50 grama MgSO4 sa 500 ml destilirane ili RO vode.
U crvenom su označena polja koja moramo popuniti na Kalkulatoru, a u plavom koliko će 10 ml otopine dodati ppm-a Magnezija u akvariju.

NitratiMikroelementi (CSM+B)

Za CSM+B koristim ovaj kalkulator: Yet Another Nutrient Calculator
Akvarij ima 100 litara vode; gnojivo miješam sa 500 ml destilirane ili RO vode i 10 ml zamješane otopine će mi povisiti Željezo u tanku za 0.1 ppm.
Miješamo 7.6 grama CSM+B sa 500 ml destilirane ili RO Vode.

Nitrati
Nitrati

web prijatelji

aquariss forum